Blogolj!

Kis magyar hóhérhistória

magyar noir

A halálbüntetés ugyanis egy idős az emberiséggel, csak éppen a kivégzés módszere, gyakorisága, indoka változott az idők során. Ám gyilkoltathatott bárhogy is az állam, egy szereplő, a hóhér mindig elmaradhatatlan kelléke volt a kivégzésnek. 

A fennmaradt források szerint az első hivatásos hóhérok a XIII. században kezdték meg munkájukat Európában. Hazánkban igazságügy XIX. századi reformjáig a gyepmestereknek, mai nevükön sintéreknek kellett mellékfoglalkozásként ellátniuk a hóhéri tisztet. A Csemegi-kódex (1878. évi V. törvényként bejegyzett büntető törvénykönyv)   hatályba lépése után a hóhérnak szép címet ("állami ítéletvégrehajtó") és állandó illetményt adtak. Az első kinevezett ítéletvégrehajtó, Kozarek Ferenc 1894. márciusig űzte a mesterségét. Utóda Bali Mihály kiszolgált katona lett, akire már csak azért is érdemes külön fejezetet szánni, mert nem akármilyen pályát futott be, míg eljutott népszerűsége csúcsára. 

Bégettek a bárányok 

Amikor az osztrák-magyar hadsereg megszállta Boszniát (1878) az utolsó európai hadállásaikat védő törökök tőrbe csalták az ötödik magyar huszárszázadot, és – az akkori magyarországi tudósítások szerint – senkit sem kímélve, még a sebesülteket is lemészárolták, megcsonkították.

Ahogy lenni szokott, a bosszú nem maradhatott el, és a Filipovich tábornok vezette csapatok másnap rajtaütöttek a törökökön, széjjelszórta őket, és hat előkelő béget is foglyul ejtettek, akiket elrettentő például kötél általi halálra ítéltek. Mivel hóhért nem vitt magával a magyar sereg a tábornok így szólt katonáihoz: ki akarja megbosszulni bajtársait, ki vállalkozik a bakó szerepére. Ám a hadtest egyetlen katonája sem jelentkezett. Nem úgy Bali Mihály, aki egy másik bosnyák faluban megtudta: hóhér kerestetik, és hetykén így állt üzent (megint csak a korabeli tudósítót idézem):

„Sok jó pajtásomat csúfolták fel ezek a vad bosnyákok. Felkötöm én akár az egész görbe országot, csak bízzák rám.”

Bali Mihály, akit civil ruhájába öltöztették, (gondolom, úgy vélték, az egyenruha megcsúfolása lenne a hóhéri munka) „kiválasztott egy terebélyes kőrisfát, melynek egyik kiálló ágára egyik béget a másik után kötötte fel oly boszorkányi ügyességgel, hogy pár pillanat alatt kiszenvedtek. Azután valóságos akasztó humorral mondotta:

- No most bégethettek, báránykáim!

Filipovich háromszáz forinttal honorálta ügyességét, mit Bali Mihály azonnal Faddon lakó édesapjának küldött el, aki két keze munkájával kereste kenyerét.

Szarajevó bevétele után sok munka várt Balira. A kivégzések napirenden voltak.

Amikor Bali Mihály ismét visszakerült falujába, pár év múlva, Kozarek halála után, alázatos kérvényt nyújtott be Kozma Sándor királyi főügyészhez, melyben Boszniában szerzett érdemeire hivatkozva, pályázott a pesti hóhérságra. Kozma Sándor a sok pályázó közül, akik között diplomás ügyvéd is akadt, őt neveztette ki.Évi illetményét 400 forintban állapították meg, ehhez járult még 60 forint lakáspénz, s minden akasztásnál külön díj. Ezen kívül pótlékot kapott két pribék alkalmazására. A halálos ítéleteket kötéllel hajtották végre. 

Kozarek fia is bakó lett 

A két világháború között nem csupán a kivégzés leírása számított hétköznapi tettnek, hanem a hóhérok pontos bemutatása is.

„Kozarek Ferenc az új állami bakó, holnap tesz esküt az ügyészségen

Múlt év decemberében halt meg Gold Károly állami ítéletvégrehajtó és röviddel azután már ki is írta a Budapesti Királyi Ügyészség a pályázatot az új állami bakó állásra. Negyvennégy, legkülönbözőbb foglalkozású és társadalmi állású ember nyújtotta be az ügyészségre pályázatát, és az igazság-ügyminisztériumból Halász Lajos dr. budapesti királyi főügyésztől most érkezett le a március 2-iki kelettel ellátott kinevezés. Eszerint az új állami bakó Kozarek Antal, Gold Károly és Bali Mihály elődjének, Kozarek Ferencnek a fia.

Az új állami bakó jelenleg 44 éves, és a székesfőváros állategészségügyi telepén, mint órabéres boncmester dolgozott legutóbb, azt megelőzően pedig mészáros volt. A hatalmas termetű, életerős ember a háborút is az elejétől a végéig végigharcolta, több kitüntetést szerzett, és a háborúban hivatalosan is több kémet és hazaárulót kivégzett. A királyi ügyészség azonnal értesítette Kozarek Antalt kinevezéséről, és Kozarek holnap délelőtt jelentkezik Strache Gusztáv dr. királyi főügyésznél, hogy a hivatalos esküt letegye” – adta tudtul országnak-világnak az MTI 1929. március 4-én. 

A hír minden bizonnyal minden részletében nagyon pontos, ám egyben tévedett az újságíró. Kozarek Antal aligha örvendhetett annyira kicsattanó egészségnek, mert pár évvel később, egészen pontosan 1932 áprilisában már új bakó kinevezéséről értesítették a nagyérdemű olvasóközönséget. A „Kovács János országos gyűjtőfogházbeli fegyőr lett az új állami ítéletvégrehajtó” címmel kiadott távirati irodai közlemény megint csak alapos részletességgel számolt be minden fontos körülményről. 

Pályázat elnyert hóhéri cím 

„Körülbelül három héttel ezelőtt hirdettek pályázatot a Kozarek Antal elhunytával megüresedett állami ítéletvégrehajtói állásra. A pályázaton az ország minden részéből százharmincan vettek részt. Ma délután eldőlt a pályázat sorsa, amennyiben az igazságügy miniszter, illetve a budapesti királyi főügyész Kovács János országos gyűjtőfogházbeli fegyőrt nevezte ki bakóvá.

Már délben elterjedt a híre annak, hogy a döntés minden valószínűség szerint ma megtörténik, és a két legesélyesebb jelölt, Kovács János és Nagy Miklós órákon keresztül várakoztak az ügyészség folyosóján Fazekas Géza iroda-főigazgató hivatalos helyisége előtt, hogy az eredményt megtudják. Mindkettő hatalmas ember, Nagy Miklós nyugalmazott honvéd tiszthelyettes 44 éves kiszombori, négy gyermekes gazdálkodó, akinek az összes legénységi kitüntetései megvannak, és a háború alatt nyolc kivégzést is hajtott végre. A széles vállú, zömök ember testsúlya 115 kiló. Nálánál magasabb, 178 cm magas Kovács János, akinek szintén számos kitüntetése van és az egész világháborút a fronton küzdötte végig, mint főtüzér. Életkora 41 év, testsúlya egy mázsa. Fél négy után érkezett meg a főügyészségről a döntés híre, és Fazekas főigazgató rögtön magához hívatta a két jelöltet, és közölte az eredményt.

Kovács János 1923 óta teljesít szolgálatot a Gyűjtőfogházban, azelőtt gazdálkodott, vidéki kisbirtokát azonban eladta és Pestszentlőrincen vett magának házat, ahol feleségével és két gyermekével lakik. Fazekas főigazgató, miután kihirdette előttük a döntést, utasította Kovács Jánost, hogy holnap jelentkezzék a királyi ügyészségen, hogy az esküt letegye.” 

Bogár, és utána csak sok titok… 

A második világégést követően Bogár János lett a magyar kommunista igazságszolgáltatás állami ítélet-végrehajtója.

Hosszú éveken keresztül minden nap megjelent fekete ruhájában és fekete puhakalapjában a kivégzőhelyeken. Bogár egy nyilatkozata szerint 1945 és 1948 között csak ő egymaga több mint háromezer embert akasztott fel. Hogy ebben mennyi a túlzás, ma már kideríthetetlen. Egy biztos: Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető, Rajk László kommunista belügyminiszter nyakába ő hurkolta a kötelet, mint ahogy szerepe volt Nagy Imre miniszterelnök kivégzésében is.

Bogár Jánosról számtalan legenda kering. Ezek szerint mielőtt a kivégzések elkezdődtek, Bogár odament az elítélthez, és a következőt mondta: „Nem én, hanem a Törvény!”. Bogárnak szokása volt, hogy miután 10-15 percet lógott a kivégzett ember a kötélen, utána odament hozzá, és középső ujjával hirtelen végigszántotta az illető mellét úgy, hogy lepattant az összes gombja. Ezt követően határozott mozdulattal tárta szét a kivégzett ingét, hogy az orvos megvizsgálhassa, beállt-e a halál.

A Kádár-korszak ítélet-végrehajtóinak neve viszont már szinte kideríthetetlen titok. Csupán egyikük, Pradlik György vállalta 2009-ben, hogy a nyilvánosság elé lépve beszél arról: egyike volt azoknak, akik az utolsó kivégzéseket hajtották végre Magyarországon. Mosolyogva mutatta be, hogyan csomózta a kötelet.

És azt a mosolyt aligha felejti el az, aki látta a Pradlikról szóló dokumentum-riportot. 

Bátyi Zoltán

 

 

https://magyarnoir.blogstar.hu/./pages/magyarnoir/contents/blog/39518/pics/14980362767967918_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?